Účtovný výkaz

0011 s. r. o. (IČO: 47418150) vykonala dňa 04.12.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

POD_OS_2023874644_IR_2017_1867751_2869988.pdf