Účtovný výkaz

0011 s. r. o. (IČO: 47418150) vykonala dňa 15.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Skenovaný dokument.TIF